Schapenmarkt 15-13

Het Gulden Vlies

Bouwhistorie

'Het Gulden Vlies' (1538)

Schapenmarkt 13-15

307
308
Literatuur
B 1601; CB 1520 f 42; CB 1573 f 46; HT 1553; M 11; P 1569; vSvY III, 229, 493-494.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 307-308
Mosmans

Schapenmarkt

22
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 22
Sasse van Ysselt

Het Gulden Vlies

493
494
495
496
Noten
1.Dit was het huis In den vergulden sleutel, thans genummerd Schapenmarkt 17. Men zie daarover blz. 149 hiervoren. Het klooster Mariendonk werd eerst na 1590 eigenaar van dit huis, want in dat jaar behoorde het nog aan Clemens Janszn; wel bezat het toen reeds het daarachter in de Snellestraat staand huis, genaamd de Groene weide.
2.Over de familie van Achelen zie men Taxandria XX p. 193 en volgende.
3.Men zie over hem Deel I p. 183. Zijne kinderen waren: 1. François, stierf ongehuwd 1738; 2. Johanna h. met Joannes Loijens; 3. Johan, priester, stierf 1752 (Taxandria XX p. 124); 4. Theodora Maria h met mr. Paulus Suyskens, advocaat en 5. Anthony h. Maria Agnes Burette. De kinderen dezer laatste echtelieden waren: a. Anthony; b. Johanna; c. Aldepundis Beatrix; d. Maria; e. Theodora en f. Phillippus de Hee.
4.Het wapen van diens vrouw bestond uit drie liggende visschen, welke van elkander gescheiden waren door twee dwarsbalken.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 493-496
Adresboeken
Schapenmarkt 15
Schapenmarkt B 329a (????)
Schapenmarkt 15 (1909)
1910mr. L.A.N. Gerrits (lid Gedeputeerde Staten)
1923Herman G. Frank (cand. notaris)
1928mej. C.C.E. Kempees - Th.B.M. Luneman - A.A.J.M. van Meerwijk - J.R.C. de Vries - mej. P.M. de Weert
1943P.H. Hendrikx (expl. Raadskelder) - T.C. Stroucken (boekhouder)
Schapenmarkt 13
Schapenmarkt A 137 (????)
1790wed. J. Pels (ijzerwinkel) bron
1822Henricus Gerardus Pels (koopman) bron
Schapenmarkt B 305 (????)
1865mr. F.A.J. van Lanschot (substituut-officier van justitie, lid der plaatselijke schoolcommissie) - A.J. Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
1875A.J. de Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
Schapenmarkt B 329 (1880)
1881mr. L.A.N. Gerrits (lid der gedeputeerde staten) - wed. F. de Leeuw (in manufacturen)
1893F. Verlinden (winkelier in wijnen, likeuren en sigaren)
1895C.L. Verhagen van Oorschot (koekfabrikant)
1908mr. L.A.N. Gerrits - Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
Schapenmarkt 13 (1909)
1910Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
1943N.V. v/h F. Jonkers en Zn. (woninginrichting)
Afbeeldingen
  • 1997