afb. 6 mei 2009

Boerderij gemengd bedrijf

Empelse Schans 2

Bouwhistorisch onderzoek

Empelse Schans 2A

Gemeente 's-Hertogenbosch
Open Monumentendag
2003 Omstreeks 1950 werd hier in een uitgestrekt open gebied een boerderij voor gemengd bedrijf gebouwd naar ontwerp van Jan de Jong uit Schaijk. Deze architect was vertegenwoordiger en aanhanger van de Bossche School-architectuur. De boerderij was destijds uniek in vormgeving en bedrijfsconcept en kondigde daarmee de nieuwe tijd aan van efficiŽnte en economische bedrijfsvoering, maar ook wooncomfort. De boerderij bleef niet onopgemerkt in vakkringen en werd dan ook met lovende woorden in september 1950 uitgebreid beschreven in het 'Bouwkundig Weekblad', het orgaan van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Het nieuwe ontwerp voorzag in een ruime vrijstaande woning (tot dusver waren woon- en bedrijfsgedeelten van boerderijen meestal aan elkaar gekoppeld, zelfs bij de 'wederopbouwboerderijen') en de zeer markante bedrijfsruimte waar de oogst werd opgeslagen vormt als her ware het centrum van de overige, lagere bedrijfsgebouwen zoals de stallen. Deze centrale ordening doet wel enigszins denken aan de Friese en Noordhollandse stelpboerderijen, echter zonder woongedeelte. In constructief opzicht bestaat Tasruimte uit een onderbouw van gewapend beton met daarop een houtskeletconstructie van geÔmpregneerd naaldhout. De stallen en woning zijn uitgevoerd in traditioneel metselwerk, oorspronkelijk geschilderd in een voor de Bossche School kenmerkende zachte grijstint. De flauwe daken werden gedekt met rubberoid. Door het economische materiaalgebruik bleek de bouwprijs destijds 20% lager uit te vallen dan redelijk werd geacht door de organisatie belast met de Wederopbouw Boerderijen.
Open Monumentendag 2003
 
Raadsbesluiten
2008

Empelse Schans 2 geen gemeentelijk monument

Het college besluit de Empelse Schans 2 niet op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst, zodat een woon-zorgcomplex op deze locatie kan worden gerealiseerd. Hiervoor moet de schuur worden afgebroken. Hier komt nieuwbouw die qua vorm en materiaal overeenkomt met de schuur.
B&W Besluitenlijst 22 april 2008
 
Adresboeken
2
Schanssteeg 2 (????)
1971B.F.M. de Bekker
Empelse Schans 2 (1971)