afb. 23 oktober 2005

Van Ruusbroecstraat 61-33

Van der Vaart

Van Ruusbroecstraat 15-61

47
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 47-48
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 47-48

n: vermelding in een voetnoot