afb. 31 oktober 2005

Van Ruusbroecstraat 3

Van der Vaart

Van Ruusbroecstraat 3

67
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 67-68
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 67-68

n: vermelding in een voetnoot