afb.

Van Ruusbroecstraat 2-18

Gemeentelijk monument

Jacob van Maerlantstraat 1-71, Geert Grootestraat 22-38, Van Ruusbroecstraat 2-18

3
4
5
6
7
8
Literatuur
Grotens-Kos, M.B., Beeldhouwkunst in de open lucht in ’s-Hertogenbosch (doctoraal scriptie Katholieke Universiteit, Nijmegen 1988; Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008; Vaart, J.M.M. van der & Smits, E.R.A., Inventarisatie Zuid, (gemeente ’s-Hertogenbosch 2008), p. 43; Verhees, E. & Vos, A., Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)