afb. Onbekend

Villa Hoogoord

Rosmalen, Stationsstraat 2

Aanzienlijke huizen

'Hoogoord' klassieke villa : Monument in Rosmalen

door Jac.J. Luyckx

19
20
21
Noten
1.Volgens de leggers van het kadaster in het archief van Rosmalen kocht burgemeester Nieuwenhuijzen in 1883 een akker ter plaatse van het huidige Stationsstraat 2 en bouwde hij daar in 1884 een huis (art.nrs. 918 en 1872). De even verderop gelegen spoorlijn was in 1881 in gebruik genomen.
Bossche Bladen 1 (2007) 19-21
Gemeentelijk monument

Rosmalen : Stationsstraat 2

1
2
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
2007

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : 'Hoogoord' klassieke villa : Monument in Rosmalen
Bossche Bladen 1 (2007) 19-21