Schoolgebouw

architect: Bulkens Architecten BNA, Malden
bouwfase: december 2010 - mei 2011
locatie: Rosmalen, Laaghemaal 46

De groei in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen heeft geleid tot meer vraag naar onderwijshuisvesting dan in eerste instantie begroot. Daarom besloot de stichting een nieuwe school te bouwen waarin primair onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang worden ge´ntegreerd. De Sprong is een locatie waar onderwijs, opvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang vanuit een gezamenlijk plan worden vormgegeven om de verwachte piek in de vraag naar basisonderwijs over ongeveer 15 jaar op te vangen. Voor de huisvesting is gekozen voor een semipermanente bouw met de uitstraling van een permanent gebouw.
gprprojecten.nl