afb.

Boerderij

Rosmalen, Hondsberg 9

Boeken
2007

ing. A.G. Oldenmenger

Rosmalen : Hondsberg 9
BAAC rapport 05.112 | juni 2007 | ISSN 1873-9350
Raadsbesluiten
2005

Gemeentelijk monument

Het college heeft besloten om het pand aan de Hondsberg 9 aan te wijzen als gemeentelijk monument om de monumentale waarden van het pand te kunnen behouden.
B&W Besluitenlijst 15 maart 2005