afb.

Pastorie

Rosmalen, Hintham 41-39

Gemeentelijk monument

Hintham 39-41

2
3
4
5
Literatuur
Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008; Rosenberg, H.P.R., De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, ’s-Gravenhage 1972; Verhees, E. & Vos, A., Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)