afb.

Rosmalen, Hintham 16a

Gemeentelijk monument

Hintham 16a

2
3
4
5
Literatuur
Nolet, W., Katholiek Nederland (deel II Broeder- en zusterorden en -congregaties), ’s-Gravenhage 1932, p. 240 e.v.; Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008; Verhees, E. & Vos, A., Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)