afb.

Villa Vijverberg

Rosmalen, Dorpsstraat 99

Aanzienlijke huizen

Uniek buiten in Rosmalens dorpscentrum

door Jac.J. Luyckx

24
25
26
Bronnen
Henk de Werd, Groeten uit Oud-Rosmalen (Rosmalen 1989).
Leo van der Vaart / Leo van der Plas-Wouters, 'Vijverberg te Rosmalen', in: Rosmalla 6 (1996) nr. 3.
Bossche Bladen 1 (2000) 24-25
Afbeeldingen
  • 27 april 2023