afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 april 2009

Vrijstaand pand

Rosmalen, Dorpsstraat 69

Aanzienlijke huizen

Dorpsstraat 69 'heel bijzonder' : Een van de laatste oude panden van Rosmalen

door Jac.J. Luyckx

91
92
93
Bossche Bladen 3 (2002) 91-93
Artikelen
2002

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Dorpsstraat 69 'heel bijzonder' : Een van de laatste oude panden van Rosmalen
Bossche Bladen 3 (2002) 91-93
2008

Redactie

'Dorpsstraat 69' Rosmalen blijft toch overeind
Brabants Dagblad donderdag 18 december 2008
 
2008

Joost van Putten

'Ons huis raakt helemaal ontzield'
Brabants Dagblad vrijdag 19 december 2008
 
2008

John Scheepers

Bezwaren plannen Rosmalen
Stadsblad woensdag 24 december 2008
 
2009

Joost van Putten

Villabewoners zoeken 't hogerop'. Strijd voor blijvende bewoning leidt naar 'Rijksmonumenten'.
Brabants Dagblad vrijdag 29 mei 2009
 
2010

Gemeente koopt pand Dorpsstraat 69

De familie Zwinkels (Dorpsstraat 69) verzet zich niet langer tegen het plan Kom Zuid in Rosmalen. De gemeente heeft de woning van de familie aangekocht. De ontwikkelaars hebben het plan op enkele punten verbeterd om bezwaren te voorkomen.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad zaterdag 17 juli 2010
 
Raadsbesluiten
2008

Besluit gemeentelijk monument

De eigenaren van Dorpsstraat 69 hebben een verzoek ingediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college laat per brief aan de eigenaren weten dat het besluit over aanwijzing wordt aangehouden tot het moment dat het college een oordeel heeft gevormd over de bezwaren die zijn gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan "Centrum Rosmalen".
B&W Besluitenlijst 23 september 2008
 
2009

Dorpsstraat 69 Rosmalen

Op basis van de Monumentenverordening is een beslissing nodig over aanwijzing van Dorpsstraat 69 in Rosmalen als gemeentelijk monument. Die beslissing kan echter alleen worden genomen als er een integraal plan is voor het centrum van Rosmalen dat weliswaar behoud van het pand mogelijk maakt maar dat nog in de raad moet worden besproken. Daarom besluit het college Dorpsstraat 69 op dit moment niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na besluitvorming in de raad over het centrumplan wordt de aanwijzing opnieuw overwogen.
B&W Besluitenlijst 17 maart 2009
 
2009

Advies over aanwijzing rijksmonument

Het college besluit de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren het pand aan de Dorpsstraat 69 in Rosmalen niet als rijksmonument aan te wijzen. Dit doet het college op basis van het advies van de monumenten- en welstandscommissie.
B&W Besluitenlijst 30 juni 2009
 
2010

Aankoop Dorpsstraat 69 Rosmalen

Het college besluit tot aankoop van het pand Dorpsstraat 69 in Rosmalen. Voor de uitvoering van het plan 'Deelgebied Kom Zuid van het centrum van Rosmalen' is deze aankoop nodig.
B&W Besluitenlijst 15 juli 2010 | 3