Diepenbrocklaan 19

Artikelen
2012

Inventariserend veldonderzoek

De aanleiding voor het hier gerapporteerde onderzoek is de aanleg van twee proefsleuven ten behoeve van de nieuw te realiseren woning in het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. J. Eijsink uit ís-Hertogenbosch. Bij het vooronderzoek is vastgesteld dat binnen het plangebied een plaggendek aanwezig is. In vier boringen is een grotendeels intact podzolprofiel aangetroffen daarom kunnen resten vanaf het paleolithicum tot de nieuwe tijd binnen het plangebied worden verwacht.
Synthegra Archeologie