afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 april 2009

Paviljoen Willibrorda

bouwjaar: 1931
locatie: Rosmalen, Berlicumseweg 8L

In 1932 werd een paviljoen tweede klas in gebruik genomen. In de vijftiger jaren heette het paviljoen Sonnevanck. Later veranderde de naam in paviljoen Willibrorda. Beneden waren ongeveer dertig plaatsen. Deze afdeling werd betiteld met Sonnevanck-Bed. Het was een gesloten afdeling, hetgeen zichtbaar is aan het hek, dat de tuin omgeeft en dat ongeveer twee meter hoog was.
De bovenverdieping had als naam Sonnevanck-Boven. Daar waren eveneens ongeveer dertig plaatsen.
Coudewater 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000) 95
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1932
Paviljoen Sonnevanck
????
Paviljoen Willibrorda
MIP

Paviljoen Willibrorda (1931)

architect: J. Bekkers (?)

Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
Afbeeldingen

1989
     
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans en Jeroen Jongmans, Coudewater : 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000) 95, 138, 143, 163, 184

n: vermelding in een voetnoot