afb. A.F.A.M. Wetzer, 18 april 2009

Paviljoen De Loofert

bouwjaar: 1903
locatie: Rosmalen, Berlicumseweg 12

In 1903 kwam een paviljoen klaar, dat bestemd was voor de eerste klas dames. Het kreeg later de naam paviljoen De Loofert.
Coudewater 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000)
MIP

Paviljoen De Loofert (1903)

18
Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
Rijksmonument

Berlicumseweg 8

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

1989

18 april 2009

18 april 2009
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans en Jeroen Jongmans, Coudewater : 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000) 68, 88, 94, 111, 233

n: vermelding in een voetnoot