afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 augustus 2005

Ridderstraat 19

De Graaf van Altona

Bouwhistorie

'De Graaf van Altona'

Ridderstraat 19

347
Literatuur
CB 1520 f 54v; CB 1573 f 67; M 1366; Z 1547; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 347
Mosmans

Ridderstraat

70
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 70
Rijksmonument

Ridderstraat 19

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en Legenden : Plaats Royaal
Brabants Dagblad donderdag 31 mei 1990 (foto)
 
2015

Redactie

Plèk zat in Café Plaats Royaal
073 Magazine 22 oktober 2015
Adresboeken
Ridderstraat 19
Ridderstraat A 308 (????)
Ridderstraat A 314 (1880)
1881wed. H. Vermeulen (spekslagerij)
1908J.A. van Beek (firma wed. Vermeulen) in fijne vleeschwaren - W.A. van Mulukom (firma wed. Vermeulen) in fijne vleeschwaren
Ridderstraat 19 (1909)
1910J.A. van Beek (firma wed. Vermeulen) in fijne vleeschwaren - W.A. van Mulukom (firma wed. Vermeulen) in fijne vleeschwaren
1943L. Willems (café's restaurants, hotels)
1991Thieu Camel (café Plaats Royaal)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 79, 83

n: vermelding in een voetnoot