afb. G.Th. Delemarre

Lange Putstraat 4

Adresboeken
Lange Putstraat 4
Putstraat A 235 (????)
1865W. van Brienen (winkelier en timmerman) - C.J. Koolhaas (1e luitenant bij het 5e reg. inf.) - W.T. Smit (klerk) - wed. W.H. Smit (gepensionneerde)
1875J. Cahen (winkelier in tabak en sigaren) - A. van Engelen (winkelier en tapper) - P.A. Schull (mr. horlogiemaker)
Lange Putstraat A 236 (1880)
1881J. Caan (winkelier in tabak en sigaren)
Lange Putstraat 4 (1909)
1910P. van den Berg (koetsier)
1928W.A. Stakenburg
1943A.J. van de Berg (sigarenmaker)
1984Henk Wolvers (porselein)