afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Lange Putstraat 18

Rijksmonument

Lange Putstraat 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

17 augustus 2005
     
Adresboeken
Lange Putstraat 18
Lange Putstraat A 209a (????)
Lange Putstraat 18 (1909)
1910W. van Erp (caféhouder, timmerman) - G. Verhoefen (sigarenmaker)
1991Paul v.d. Wildenberg (café De Wildenman)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 54

n: vermelding in een voetnoot