afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 juli 2008

Korte Putstraat 27

De Klosbeugel

Het pand de Klosbeugel dateert van ongeveer 1650. In een akte van 1731 wordt het als volgt omschreven: "Huysingen met syn regte ende toebehoorte van dien gestaen ende geleegen binnen deze stad op den hoek van de Lange Putstraat de eene syde een gangetje ende huysingen de Drie Edamse Kaesen, de andere syde de gemeen Corte Putstraat, strekkende voor aan de Putstraat tegens de huysingen van Jacomine van Blommenbergh". In de tijd van Napoleon werd het pand aangepast aan de stijl van die dagen: de empirestijl. Zo werd de muur gepleisterd en de oude kruiskozijnen werden vervangen door grote ramen. Bij de restauratie is de empirestijl bij de ramen op de begane grond gehandhaafd, maar in het bovengedeelte zijn de oude kruiskozijnen teruggebracht; ook de pleisterlaag is verwijderd. Aan de linkerzijde van het huis in de Lange Putstraat ziet men nog de sporen van een wen of soey. Dit was een ruimte van minimaal twee voet die vroeger ten behoeve van het aflopende regenwater tussen de huizen werd gelaten.
Meimaand - Monumentenmaand
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch

Korte Putstraat 27

Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Korte en Lange Putstraat

66
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 66
Rijksmonument

Korte Putstraat 27

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1966

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad woensdag 26 januari 1966 (foto)
 
1976

Redactie

Restauratie wacht op subsidie. Herstelplannen voor pand op hoek Lange/Korte Putstraat
Brabants Dagblad vrijdag 9 januari 1976 (foto, tekening)
 
2008

Redactie

Twee keer brand in Korte Putstraat
Brabants Dagblad woensdag 2 juli 2008 (foto)
 
Adresboeken
Korte Putstraat 27
M 1191

Wijk E ? (????)
1832Jan de Lang (bakker)
Korte Putstraat A 232a (1908)
Korte Putstraat 27 (1909)
1910W.B. Delmée (boekdrukker) - A. Voets (voeger)
1928wed. H.J. Smit
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 49-50, 54

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot