afb. L.M. Tangel

Korte Putstraat 21

Het Meereblad : Het Azijntonnetje

Mosmans

Korte en Lange Putstraat

66
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 66
Rijksmonument

Korte Putstraat 21

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Korte Putstraat 21
M 1188

Wijk E ? (????)
1832wed. Hermanus van Rooij (eigenaar)
Putstraat A 226 (????)
1865A.F. Verkuijlen (boekdrukker)
1875wed. C. Claassens (mr. broodbakster)
Korte Putstraat A 228 (1880)
1908H. van Valderen (broodbakker)
Korte Putstraat 21 (1909)
1910H. van Valderen (mr. broodbakker)
1928M.L.M. van Vugt
1943Fr.A.J. Cozijnsen (meubelmaker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 49

n: vermelding in een voetnoot