Korte Putstraat 14-16

Het Roothuis

Mosmans

Korte en Lange Putstraat

66
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 66
Adresboeken
Korte Putstraat 14
Putstraat A 213 (????)
1865J. van Hooft (mr. kleedermaker)
1875J.C. van der Jagt (agent van policie) - H.G. Klerckx (adjunct-commies 1e klasse bij de provinciale griffie)
Korte Putstraat A 214 (1880)
1881J. Fiege (mr. kleermaker) - A. van der Hagen (winkelier) - F. van Mol (tapper)
1908H. Glaudemans
Korte Putstraat 14 (1909)
1910H. Glaudemans (in fruit en aardappelen)
1943J.A. Foppele en Zn. (drukkerij de Beiaard)
2005Kees Lankhaar en Kim van Hassel (Bistro Tante Pietje)
Korte Putstraat 16
Korte Putstraat A 214a (????)
1908Ch. v.d. Horst (schoenm.) - J.F. de Rijk (agent levensverz. tafelbediende) - wed. v.d. Werf
Korte Putstraat 16 (1909)
1910W. Antonisse (schoenmaker) - J.F. de Rijk (tafelbediende)
1928J.A. Foppele
1943J.A. Foppele en Zn. (drukkerij de Beiaard) - J.A. Foppele (drukker)