afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 augustus 2005

Korte Putstraat 13

De Hasewint

Mosmans

Korte en Lange Putstraat

66
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 66
Rijksmonument

Korte Putstraat 13

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

1920
     
Adresboeken
Korte Putstraat 13
Korte Putstraat A 223 (????)
1865H.T. Timmerman (mr. smid)
Korte Putstraat A 224 (1880)
1881H.T. Timmerman (mr. smid)
1908M. v.d. Bosch - Gez. van Goch (naaisters) - P.M. van Nuijs (timmerman)
Korte Putstraat 13 (1909)
1910M. v.d. Bosch - Gez. van Goch (naaisters) - P.M. van Nuijs (timmerman)
1919Wil. Schmit-Schendeler (ateliers voor glasschilderkunst)
1928G. van Bennekom
1943Coppens (lijstenfabriek)
Korte Putstraat A 224a
Putstraat A 224a (????)
1881gez. van Goch (partikuliere)
Korte Putstraat A 224a (1908)
Vervallen (1909)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 49

n: vermelding in een voetnoot