afb. A.F.A.M. Wetzer, 25 juli 2009

Landolinuskerk

locatie: Empel, Proosdijstraat 14

Deze kerk met bouwpastoor Claassen werd in 1948-1949 gebouwd nadat de oorspronkelijke kerk in de Tweede Wereldoorlog verwoest was.
Gemeentelijk monument

Proosdijstraat 14

2
3
4
5
6
7
8
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
2014

Verzet tegen kerkplan groeit

Het verzet tegen de kerkplannen van de ‘parochie Den Bosch’ neemt toe. Vooral Empel wil de Landelinuskerk behouden.
Paul Roovers | Brabants Dagblad woensdag 5 maart 2014 | 25
 
Afbeeldingen

Onbekend

25 juli 2009
   
Adresboeken
14
Kerkstraat ? (????)
????R.K. Kerk
Proosdijstraat 14 (1971)
Literatuur en bronnenpublicaties

N.H. Pontzen, 'R.K. kerk te Empel. Toelichting van de architect' in: Katholiek Bouwblad, 1949-1950, jrg. 17 (nr. 11), p. 161-164

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

A. Vos (voorzitter red.), ’s-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990, Zwolle / ’s-Hertogenbosch 1997

n: vermelding in een voetnoot