afb. 30 november 2005

Potgieterhof 1-10

Van der Vaart

Potgieterhof 1-10

179
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 179-180
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 179-180

n: vermelding in een voetnoot