afb.

Postelstraat 60-62

Fierlandspoort

Dit huis, in de 17e eeuw "Fierlanderpoort" geheten, werd omstreeks 1750 vermeld onder de curieuze naam "'t Groot Spookhuis". Het bestaat uit een groot voorhuis met twee smallere achterhuizen. Volgens bouwhistorisch onderzoek dateert het pand grotendeels uit de 15e eeuw en is het gedeeltelijk gebouwd op een erf dat oorspronkelijk eigendom was van de Benedictijner abdij van H. Trudo in Sint Truiden (België). Vanaf het begin van de 16e eeuw zijn vermeldingen bekend over de eigenaars, die veelal zitting hadden in het stadsbesttur. De meest ingrijpende wijziging had plaats in 1876. Toen werd het pand verbouwd tot ijkkantoor.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 48
Aanzienlijke huizen

Trap op, trap af : 'Groot spookhuis' nu 'een leefhuis'

door Jac.J. Luyckx

58
59
60
61
Bossche Bladen 2 (2012) 58-61
Bouwhistorisch onderzoek
Beschrijving
Publicatiedatum
Sleutelstuk 1
Sleutelstuk 2
Sleutelstuk 3
Sleutelstuk 4
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Rijksmonument

Postelstraat 60

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Fierlandtspoort of het Spookhuis

214
215
216
217
218
219
Noten
1.Eene dezer Mechteld's huwde met Rutger Janszn van Doerne, wien zij eene dochter Jutta schonk; dezer man was Petrus van Broeckhoven, zoon van Gielis en Henrica, de dochter van Henrick van Aerle en Aleid (Reg. n° 169 f. 324).
2.Reg. n° 279 f. 105.
3.Dit was het huis, genaamd In Maastricht. Mathijs van den Kolck had het in 1501 (Reg. n° 96 f. 43 vso) verkocht aan Nicolaus van Henxthem genaamd van Delft,
5.Deze echtelieden hadden nog een zoon Franchoys alsmede een zoon Theodore, die in eene Bossche Schepenakte van 1614 gezegd werd te zijn secretaris en ontvanger generaal van den graaf van Solre.
6.De kinderen van Johan Pallaes van der Sterre en Margiet de Haze waren: Reinier, Catharina, Cornelia, Anna en Geertruid. (Men zie over deze van der Sterre's nog Taxandria XIV p. 230).
In eene Bossche Schepenakte van 1700 worden als moeizeggers van Geertruid Pallaes van der Sterre genoemd Martinus Dominicus Fierlandts, wonende te Westerhoven en Philip Poulyn, woonachtig te Lubeck.
7.Hunne overige kinderen waren: Johan Gijsselen, advocaat; Guilliam, raad ordinaris in den Souvereinen raad van Gelderland te Roermond en Jacob Gijsselen.
8.Hunne dochter Maria Agnes van Horenbeeck huwde met Jonker Alexander van Bommel.
9.Taxandria VII p. 169.
10.Over deze van Beresteyn's zie men verder de Wapenheraut 1905 blz. 268 en vlgd.
11.Denkelijk een afstammeling 1 van Thomas Loneux, die in 1700 Maasschipper te den Bosch was.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 214-219
Verhalen en legenden

Het spookhuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 maart 1988
Artikelen
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Het spookhuis
Brabants Dagblad donderdag 10 maart 1988 (foto)
 
2012

Trap op, trap af : 'Groot spookhuis' nu 'een leefhuis'

Met de naam ‘Groot Spookhuis’ spreekt het pand Postelstraat 60-62 alleszins tot de verbeelding. De bewoners, architect Jeroen van de Ven en Bianca Eikhoudt, werkzaam bij de bam, afd. Bouwhistorie, ontbreekt het niet aan verbeeldingskracht, maar die wenden zij liever aan om hun woning te restaureren, grotendeels eigenhandig. De taakverdeling is simpel, aldus Bianca: ‘Jeroen doet de stenen, ik het houtwerk.’
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2012) 58-61
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00863
blok: 02.05

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Bevolkingsregister 1822

Postelstraat H 3

Bregel, Jean Charles Clement de
Leeftijd:77
Geboorteplaats:Besancon
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Instituteur
Moletz, M.C. Antoinetta Charlotte
Leeftijd:58
Geboorteplaats:Gent
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Huisvrouw
Kwee, Charlotte
Leeftijd:6
Geboorteplaats:Boxtel
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Heuvel, Herman van den
Leeftijd:25
Geboorteplaats:Druten
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Sous-directeur
Goosens, Johanna
Leeftijd:52
Geboorteplaats:Valkenswaard
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Keukenmeid
Scheepers, Johanna
Leeftijd:24
Geboorteplaats:Boxtel
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
GAHt • Bev.Reg. 1814, 1822 • wijk H 17-37 • B 37.02
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 3

1.Siermans, Gerrit
Geboortedatum:795
Geboorteplaats:Beusekom (Gelderland)
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:N. Hervormd
Beroep:onderwijzer
2.Siermans, Henricus
Geboortedatum:1790
Geboorteplaats:Haarlem
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:N. Hervormd
Beroep:ondermeester
GAHt • Bev.Reg. 1850 • wijk H blad 1-30 • B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 60
Postelstraat H 3 (????)
1822Jean Charles Clement de Bregel (instituteur)
Postelstraat H 230 (1880)
1908IJkkantoor
Postelstraat 60 (1909)
1910IJkkantoor
1928IJkkantoor
1943Handelsondern. J.A. van den Berge (touwhandel, handel in ijzerwaren, zadelmakerij)
Postelstraat 62
Postelstraat H 181 (????)
1865G.H. van der Schuijt (boekdrukker en agent eener stoombootdienst)
1875P.G. van der Schuijt (mr. timmerm. en metsel.)
Postelstraat H 230a (1880)
1908J. Krijbolder (koopman) - A. Meijlink (wijnhandel)
Postelstraat 62 (1909)
1910mej. v.d. Ent (comm. posterijen) - J. Krijbolder (koopman) - H. Wille (reiziger)
1923Maria A. Teulings (zonder)
1928wed. G.J. van de Griendt - mej. J.J.M. de Lang - mej. A.M.A. van Osch - W.F. Saur
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 279

n: vermelding in een voetnoot