afb. Fotopersbureau Het Zuiden (GvK), 27 juli 1954

Postelstraat 46-48 : Huis van Boxtel

bouwtijd: vijftiende eeuw
verbouwing: voorgevel uit achttiende eeuw
restauratie: 1975
beschermd: rijksmonument

Het huis ontleent zijn naam aan de Heer van Boxtel, die in 1430 eigenaar van dit pand was. Voor die tijd behoorde het aan Jan Bather, die het in 1429 gekocht had van Pelgrom van Dreijel. Bij deze gelegenheid wordt het pand aangeduid als "stenen huis". In de loop der tijd heeft het huis verschillende eigenaren gekend en heeft het ook diverse bestemmingen gehad. Zo wordt het in een koopakte van 1622 omschreven als: huys, erve, plaetse, achterhuys, poort, brouwerije, achterwaerts met eene steene brugge over den water uytgaende met eene poirte over de straet tegenover de susterenconvent opten Uylenburg. In 1681 wordt de oude brouwerij achter het Huis van Boxtel als schuilkerk in gebruik genomen. Tot 1811 heeft deze als zodanig dienst gedaan. Men had tot deze kerk toegang door een kleine fraaie poort in de Uilenburg.
Meimaand - Monumentenmaand
Aanzienlijke huizen

Huys van Boxtel : Liefde op het eerste gezicht

door Jac.J. Luyckx

24
25
26
Literatuur
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, dl. I ('s-Hertogenbosdi 1911) p. 234-237; Ad van Drunen, Het huis van Boxtel in de Postelstraat te 's-Hertogenbosch, Rapport bouwkundig onderzoek juli 1975; Wim Hagemans, 'Het Huis van Boxtel', in: Bossche Pracht 8 (Zwolle 2003)' p .186-189..
Bossche Bladen 1 (2006) 24-26
Hagemans

Het Huis van Boxtel

door Wim Hagemans

187
189
Bossche Pracht 8 (2003) 186-189
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Open Monumentendag

Huys van Boxtel

Postelstraat 46-48

14
Magazine Open Monumentendag (2018) 14
Rijksmonument

Postelstraat 46

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Roelands

Postelstraat

86
Straat in Straat uit (1984) 86
Sasse van Ysselt

Het huis van Boxtel of van Oirschot

234
235
236
237
Noten
1.Hare zuster Anna was gehuwd met mr. Peter Pelgrom de Bye, raad van den Bosch wien zij schonk een zoon mr. Johan Pelgrom de Bye, schepen van den Bosch.
2.Cf. Reg. no 356 f. 155.
3.Taxandria VI p. 164 en XV p. 38.
4.Hij was met haar gehuwd in 1720; na haren dood hertrouwde hij in 1730 met Allegonda de Meyere weduwe van Johannes Ignatius van den Eeckaert, heer van Aalst. (Taxandria X p. 99). Van haar erfden Anna Maria van Berckel, huisvrouw van Frangois Potters, koopman te den Bosch en anderen het Duifhuis te St. Michielsgestel, dat zij in 1758 verkochten aan Gornelis Beckers, woonachtig te den Bosch (Reg. n° 573 f. 191 vso).
4.In een handschrift van omstreeks 1774, getiteld: Origo et progressus missionis fratrum minorum recollectorum in ipsa civitate Sylvaeducensis in missione de Postelstraet, staat: primus Garolus Rillart anno Domini 1643; illi circa annum 1653 successit R.P. Joannes van Gestel, enz.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 234-237
Artikelen
?

Redactie

Moment voor monument. Het huis van de Heer van Boxtel
Brabants Dagblad ? (foto)
 
1975

Ad van Drunen

Het huis van Boxtel in de Postelstraat te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 1975)
 
1975

Redactie

Restauratieplannen in stroomversnelling. Hele Bossche binnenstad 'beschermd stadsgezicht'?
Brabants Dagblad woensdag 2 april 1975
 
1989

C. de Bekker-Dupont

Huis van Boxtel
KringNieuws 91 (1989) 73-74
 
1990

Kok de Bekker

De schuilkerk achter Huis van Boxtel
KringNieuws 96 (1990) 41-43
 
2003

W. Hagemans

Het huis van Boxtel - Postelstraat 46-48
Bossche Pracht 8 (2003) 186-189
 
2006

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Huys van Boxtel : Liefde op het eerste gezicht
Bossche Bladen 1 (2006) 24-26
2010

Erwtenman

De watersnood van 1757
Brabants Dagblad donderdag 16 december 2010
 
2018

Orkun Akinci

Ton (76) en Ineke (74) Meulman wilden een boekje over hun huis. Nu ligt er een pil van 534 pagina’s
trouw.nl 3 november 2018
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00852
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Stadsrekeningen
1497

Kapittel 19

De Hertog van Zassen in het Hof van Boxtel te 's Hertogenbosch gevestigd ontvangt van de stad een aam wijn ten geschenke.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 36
 
Bevolkingsregister 1822

Postelstraat H 16

Deckers, Gerardus Josephus
Leeftijd:68
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Onbekend
Religie:Rooms
Beroep:Wijnkoper
Nijssen, Elisabeth
Leeftijd:32
Geboorteplaats:Helmond
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
Neunen, Margrita
Leeftijd:48
Geboorteplaats:Helmond
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
GAHt • Bev.Reg. 1814, 1822 • wijk H 17-37 • B 37.02
Bevolkingsregister 1830

Postelstraat H 16

één gezin, 8 personen
Deckers, Gerardus Josephus
Leeftijd:75
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Weduwenaar
Religie:RK
Beroep:Wijnsteker
Deckers, Gerardus Jacobus
Leeftijd:43
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Weduwnaar
Religie:RK
Beroep:Ambtenaar, Griffier bij de Regtbank van Koophandel
Deckers, Gerardus Adrianus Hubertus
Leeftijd:10
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Deckers, Victor Ludovicus Hubertus
Leeftijd:5
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Deckers, Maria Louisa Huberta
Leeftijd:7
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Deckers, Johannes Hendrikus
Leeftijd:13
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Keune, Margo
Leeftijd:56
Geboorteplaats:Helmond
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Dienstmeid
Kragt, Johanna van der
Leeftijd:32
Geboorteplaats:Sint Michielsgestel
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Dienstmeid
GAHt • Bev.Reg. 1830 • wijk H 1-175 • B 51.06
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 16

één gezin, 5 personen
Deckers, Gerardus Lambertus
Leeftijd:20
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Deckers, Victor Ludovicus
Leeftijd:15
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Deckers, Louisa Adriana
Leeftijd:21
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Deckers, Maria Lucia
Leeftijd:17
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Kracht, Johanna van der
Leeftijd:43
Geboorteplaats:St. Michielsgestel
Geslacht:v
Religie:Rooms
Beroep:dienstmeid
GAHt • Bev.Reg. 1840 • wijk H 1-163 • B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 16

1.Deckers, Gerardus Adrianus Hubertus
Geboortedatum:18 augustus 1819
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:heel en verloskundige
2.Deckers, Victor Ludovicus Hubertus
Geboortedatum:1824
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:koopman en ...
3.Deckers, Louisa Adriana Huberta
Geboortedatum:1815
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
4.Deckers, Maria Louisa Huberta
Geboortedatum:1822
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
5.Kragt, Johanna van der
Geboortedatum:1897?
Geboorteplaats:Sint-Michielsgestel
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
GAHt • Bev.Reg. 1850 • wijk H blad 1-30 • B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 46
Postelstraat H 240a (????)
1908J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
Postelstraat 46 (1909)
1910J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
1940Familie Schuete bron
1943J.B. Schute en Zn. (lederhandel, handel in schoenfornituren)
Postelstraat 48
Postelstraat H 192 (????)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige, wethouder dezer gemeente) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige) - mej. L.A.H. Deckers (partikulier) - mej. M.L.H. Deckers (partikulier) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
Postelstraat H 240 (1880)
1881A.F. Cooijmans (firma J.G. Cooijmans en Zoon, likeurstoker en wijnhandelaar)
1894A.F. Cooijmans
1908B.W. Schute (koopman in leder en schoenm.fourn.)
Postelstraat 48 (1909)
1910G.H. Remmers (koopman) - J.B. Schute (koopman)
1928wed. G.H. Schute
1951Familie Scheffelaar Klots bron
1960Firma de Winter (magazijn stoffenhandel) bron
1970Familie Henderson-Dirksen bron
1991Familie Jennen- van Dooren bron
Afbeeldingen
  • 2004
  • 27 juli 2007
  • 18 september 2018
  • 18 september 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 79-80

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 32n

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 199

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 51

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 13-14

n: vermelding in een voetnoot