afb.

Postelstraat 38-40

Open Monumentendag

Hotel Uylenhof : Postelstraat 38

13
Magazine Open Monumentendag 2018 | 13
Rijksmonument

Postelstraat 38

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Roelands

Postelstraat

85
Straat in Straat uit (1984) 85
Sasse van Ysselt

Het huis n° 38

255
256
257
Noten
1.Zijne erfgenamen waren in 1561 de navolgende afstammelingen van Jan Bloemaerts, zijnen vader:
a. Jan, zoon van wijlen Goessen, Hen zoon van Jan voornoemd;
b. de kinderen van Arnd Kemp en Segerken, de dochter van Goessen voornoemd;
c. de kinderen van Dirck Toelinck en Margrietkene, dochter van Wouter van Lith en Margrietkene, de dochter van genoemden Jan Bloemaerts senior;
d. de kinderen van Dirck Heeren en Adriana, dochter van Wouter van Lith en Margrietkene voornoemd.
2.In eene Bossche Schepenakte van 1741 (Reg. n° 534 f. 126) compareerden mr. Pieter Ingenrae, advocaat te den Bosch en Gijsbert Karsmans als gehuwd met Theodora Ingenrae, beiden als testamentaire voogden over Helena Maria Nieuwenhoff weduwe van Johan Ingenrae, rentmeester der heerlijkheid te St. Michielsgestel, alsmede over de minderjarige kinderen dezer echtelieden, welke waren Isabella Maria, Johanna Maria en Johan Ingenrae; hunne zuster was genoemde Theodora Ingenrae (Reg. n° 540 f. 172).
De voorname Huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 255-257
Artikelen
1996

J. van Haaren

Postelstraat 38-40
KringNieuws 5 (1996) 16
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00849
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Bevolkingsregister 1822

Postelstraat H 19

Deckers, Gerardus Antonius
Leeftijd:37
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Griffier bij de Rechtbank van Koophandel
Grootenacker, Regina van de
Leeftijd:34
Geboorteplaats:Uden
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Huisvrouw
Wanraij, Louwis
Leeftijd:12
Geboorteplaats:Nijmegen
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Deckers, Jan Hendrik
Leeftijd:7
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Deckers, Louisa
Leeftijd:5
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Deckers, Gerardus Adrianus
Leeftijd:4
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Deckers, Hendrikus
Leeftijd:2
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Deckers, Maria
Leeftijd:0
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Opmerking:Maria is ten tijde van de registratie 3 maanden oud.
Esch, Maria van
Leeftijd:20
Geboorteplaats:Amsterdam
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
Asten, Elisabeth van
Leeftijd:20
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
GAHt • Bev.Reg. 1814, 1822 • wijk H 17-37 • B 37.02
Bevolkingsregister 1830

Postelstraat H 19

twee gezinnen, 8 personen
Cooijmans, Johannes Gerardus
Leeftijd:31
Geboorteplaats:Mook
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Koopmans boekhouder
Leeuw, Henrica Josepina
Leeftijd:25
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Cooijmans, Adrianus Franciscus Antonius
Leeftijd:2
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Cooijmans, Maria Catharina Antonia
Leeftijd:0
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Opmerking:Maria is ten tijde van de registratie 6 maanden oud.
Kuijpers, Lambertus Josephus
Leeftijd:56
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Opmerking:Bijwoonder
Wouters, Maria Elisabeth
Leeftijd:58
Geboorteplaats:Maaseijk
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Opmerking:Bijwoonder
Ertrijck, Maria Petronella Francisca van den
Leeftijd:22
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Opmerking:Bijwoonder
Bogaard, Johanna van den
Leeftijd:31
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Dienstmeid
Opmerking:Bijwoonder
GAHt • Bev.Reg. 1830 • wijk H 1-175 • B 51.06
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 19

twee gezinnen, 7 personen
Cooijmans, Johannes Gerardus
Leeftijd:41
Geboorteplaats:Mook
Geslacht:m
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:slijter sterken drank
Leeuw, Josepha de
Leeftijd:35
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Cooijmans, Adrianus Franciscus Antonius
Leeftijd:11
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Cooijmans, Henricus Cornelis Franciscus Antonius
Leeftijd:5
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Cooijmans, Maria Catharina Antonia
Leeftijd:16
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Grinsven, Anna Maria van
Leeftijd:19
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Diepen, Anna Maria
Leeftijd:71
Geboorteplaats:Maastricht
Geslacht:v
Burgerlijke staat:weduwe
Religie:Rooms
Opmerking:weduwe Rudolphus Rodenkerker
GAHt • Bev.Reg. 1840 • wijk H 1-163 • B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 19

1.Cooijmans, Johannes, Gerardus
Geboortedatum:1798
Geboorteplaats:Mook (Limburg)
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:distillateur
2.Leeuw, Henrica Josepha de
Geboortedatum:1804
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
3.Cooijmans, Adrianus Franciscus Antonius
Geboortedatum:1828
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:?
4.Cooijmans, Hendrikus
Geboortedatum:6 september 1834
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
5.Hoeven, Adrianus van den
Geboortedatum:1821
Geboorteplaats:Utrecht
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
6.Beers, Lamberta
Geboortedatum:1831
Geboorteplaats:Sint-Michielsgestel
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:dienstbode
7.Francken, Joannes
Geboortedatum:11 november 1827
Geboorteplaats:Weert
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:...
Vestiging:2 november 1853
GAHt • Bev.Reg. 1850 • wijk H blad 1-30 • B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 38
Wijk H ? (????)
1832Johannes Gerardus Cooijmans (eigenaar)
Postelstraat H 243 (1880)
1881H.L. Verhagen (lintfabriekant)
1908H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartikelen)
Postelstraat 38 (1909)
1910H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartik. rijw. enz.)
Postelstraat 40
Postelstraat H 195 (????)
1865A.F.A. Cooijmans (firma J.G Cooijmans en Zoon) sigarenfabrijkant, likeurstoker en koopman in gedistilleerden sigaren - J.E. Simon (commies, stempelaar bij het kantoor van waarborg voor goud- en zilverwerken)
1875A.F.A. Cooijmans (firma A.G Cooijmans en zoon) sigarenfabriekant en likeurstoker
Postelstraat H 243a (1880)
1881M.G.H. Paulus (mr. kleermaker)
1908A. van Aar (timmerman) - Gez. van Aar (tailleuses)
Postelstraat 40 (1909)
1910A. van Aar - Gez. van Aar (tailleuses)
1928Th.A. van Leent
1943J.H.H. van Appeven (sigarenmaker)
Afbeeldingen
  • ca 1970
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 78

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot