afb.

Peperstraat 6

Huizinghe 'De Loet'

Aanzienlijke huizen

De Loet: eene schoone huysinghe

door Jac.J. Luyckx

132
133
Bossche Bladen 4 (2000) 132-133
Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Rijksmonument

Peperstraat 6

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 6

463
463
464
465
466
467
468
469
470
Noten
1.Zij was in 1509 gehuwd met Nicolaas Corten Goeswijnszn.
2.Hunne kinderen waren in 1547 (Reg. no. 174 f. 4): Henrica, weduwe van Gerinck van den Bossche; Aleid, huisvrouw van Marcelis die Luwe; Anna, huisvrouw van mr. Frans van Balen; Hadewich, huisvrouw van Henrick van den Leemputte; Jan, toen reeds overleden, wiens zoon was Maarten Gecx; mr. Peter en Gerongh Gecx.
3.Hare zuster was Adriana van Kessel, huisvrouw van Everard van Nuland.
4.Zijn eigenlijke familienaam was de Bye; van daar dan ook, dat zijn wapen was een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, waarboven 2 en waaronder 1 bij. Zijne tweede vrouw was Catharyne van Mulsel Jansdr.
5.Dit huis zal geweest zijn dat, hetwelk later het eigendom was van mr. Jan van der Stegen, den zoon van mr. Jan en Margaretha Kemp, schepen van den Bosch en echtgenoot van Postulina van Sterckenborch, dochter van Jan en Postulina van den Polle; bij stierf toch in een huis met achterhuis, staande in de Hinthamerstraat en uitkomende op het St. Janskerkhof; het werd van hem gerfd door zijnen zoon mr. Jan van der Stegen, schout van Peelland en echtgenoot van Maria van Merevenne. De dochter van eerstgenoemden mr. Jan van der Stegen was Postulina van der Stegen, die huwde met Jor. Roelof Berewout en hem drie dochters schonk: Margaretha, Constantia en Christophora. Genoemde Berewout had in 1607 geschil met Jor. Gerard de Roover als man van Geertruida van Sterckenborch, dochter van Jor. Jan junior en Jacoba van Heuckelom.
6.Taxandria I. p. 58.
7.Johan Ferdinand van der Stegen als voogd over de twee minderjarige kinderen van laatstgenoemde echtelieden verkocht 7 Augustus 1710 (Reg. no. 522 f. 251) aan Johan van Kessel, koopman te den Bosch, hun kasteel Spreeuwenburg, staande te Vught, hetwelk in de daarvan opgemaakte akte aldus omschreven wordt: een casteel off ontwaterde huysinge metten singel off stal ende schuyre, genaamt Spreeuwenburgh, mitsgaders eenen schoonen hoff met den hoff naest de muure van de Cathaysers, afkomstig van hunne moeder Maximiliana van der Stegen.
8.Hunne overige kinderen waren Adolf Becx, gehuwd met Ida van Eyndhouts en Lambert Becx, schout van Helmond, die huwde met 1 Catharina van der Sluys; 2 Catharina de Cock.
9.Die anderen waren in 1602 Adriaan Zegerszn en Jan Wellenszn, basconter.
10.Zijne vrouw was Susanna Maria Crayenest, die hem schonk een zoon Christiaan Adriaan Ruysch.
11.Zij was de dochter van den generaal-majoor Hendrik Ruysch en diens eerste vrouw Sara Henrietta Hoeufft; haar man was Johannes Meyer, Zwitsersch kapitein.
12.Hij nam deel aan den zeeslag bij Doggersbank 5 Aug. 1781.
13.Deze was zoon van Johan Gijsbert Ruysch en Isabella Margaretha van Zijll. Johan Gijsbert Ruysch voornoemd was, wederom een zoon van Gijsbert Ruysch, kolonel der Cavalerie en Diderica Ploos van Amstel, wier overige kinderen waren: Isabella Clara; Johanna Cornelia; Maria Florentina en Adriana Elisabeth Ruysch, welke laatste huwde met den kapitein Johan Fairwell.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 463-470
Artikelen
?

Noud Verhoeven

Thans eigendom 'Antiquairs van der Ven'. Huis Peperstraat 6 (De Gruyter) heette vroeger 'De Loet'
Het Stadsblad ? (foto's)
 
2000

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : De Loet: eene schoone huysinghe
Bossche Bladen 4 (2000) 132-133
2008

Jac.J. Luyckx

Interview : Clemens van der Ven : 'Huizen als De Loet vind je niet in Den Bosch'
Bossche Bladen 1 (2008) 20-23
2008

Wim Hagemans

Stadspaleisje in Peperstraat viert feest
Brabants Dagblad donderdag 22 mei 2008 (foto's)
 
2008

Wim Hagemans

Poederoyen, de stadskas en 'De Loet'
Brabants Dagblad dinsdag 10 juni 2008 | 34
 
2008

Josephine Woldring

De geschiedenis van huize 'De Loet' : Een huis als spiegel voor een stad
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 2 (juli 2008) 2-5
 
2008

Ed Hoffman

Boekbespreking : De Loet : Een prachtig boek!
Bossche Bladen 3 (2008) 113-115
2010

Erwtenman

Beiaardklanken uit de tuin
Brabants Dagblad woensdag 23 juni 2010
 
2010

Lisette Broess-Croonen

Beiaardweek altijd verrassend
Stadsblad woensdag 23 juni 2010
 
2012

Een schildpad waakt over de porseleinkast

Het ziet er naar uit dat Brabant op termijn zomaar een uniek museum in de schoot geworpen krijgt. Het woonhuis van Clemens en Neeltje van der Ven aan de Bossche Peperstraat, dat barst van de kunst, boeken en Chinees porselein. Een stadspaleisje.
Tom de Louw | Spectrum | Brabants Dagblad zaterdag 16 juni 2012
 
2012

Redactie

Koningin reikt Van der Vens de Zilveren Anjer uit.
Spectrum | Brabants Dagblad zaterdag 16 juni 2012
 
Boeken
2008

Jan van Oudheusden

De Loet - 's-Hertogenbosch
Waanders | Zwolle april 2008 | ISBN 978 90 4008 426 3
 
Open Monumentendag
2010

Tuin en tuinpaviljoen Huizinghe De Loet

Ingang: Triniteitstraat 11

Huizinghe De Loet in de Peperstraat is een typisch voorbeeld van de grote patricirshuizen die deel uitmaakten van de 18e- en 19e-eeuwse schaalvergroting aan weerszijden van deze straat. Toen werden smallere, middeleeuwse percelen en huizen samengevoegd tot representatieve huizen voor vooraanstaande burgers. Een soortgelijke ontwikkeling zien we ook langs de nabijgelegen Oude Dieze en in een deel van de Postelstraat. De Loet werd tussen 1822 en 1832 gebouwd in opdracht van Jacob de Bergh, vermoedelijk onder architectuur van de Brusselse architect Henri Partoes. De tuin met theehuis is een treffend, maar in s-Hertogenbosch uiterst zeldzaam voorbeeld van een 19e-eeuwse siertuin.
Magazine Open Monumentendag (2010) 30
 
Adresboeken
Peperstraat 6
Peperstraat E 125 (????)
1822Jacobus de Bergh (bewaarder der hypotheken en ontvanger der domeinen)
1832Jacobus de Bergh (ontvanger der domeinen en hypotheken)(eigenaar)
Peperstraat F 143 (????)
1865M.J. Godefroi (E.r., dokter)
1875M.J. Godefroi (medicinae-dokter)
Peperstraat F 140 (1880)
1881M.J. Godefroi (med.-doctor)
1908dr. J.F.J. Freericks (arts)
Peperstraat 6 (1909)
1910dr. J.F.J. Freericks (arts)
1923Jacobus Fr.J. Freericks (arts)
1928J.F.J. Freericks
1943L.W.A.M. de Gruijter (koopman)
Afbeeldingen
  • 23 juni 2010
  • 2019
  • 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 15, 291

n: vermelding in een voetnoot