afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Peperstraat 22

De Berenbijt

Monumentaal hoekpand, voorzien van een neo-classistische voorgevel uit 1852. Het is genoemd naar een huis uit 1664, dat hier op de plaats van twee ouderen huizen kwam.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 37
Dossier

Dossier 6321

Definitief monument

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Paul Kriele
Mosmans

Oude Diest

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Peperstraat 22

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Berenbijt

446
447
448
449
Noten
1.Zij had die beide huizen gekocht van Dirck, den bastaard van Dirck van den Hoevel. Men zie over die huizen nog Reg. no. 101 f. 39 en 102 f. 326
2.Zie over hem Dl. I p. 356.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 446-449
Artikelen
1994

Ester Vink

Eten en drinken in het huis van Johanna van Grimbergen
's-Hertogenbosch 1 (1994) 1-8
1999

Ruud Kamphoven

Historisch hoekpand Peperstraat en Oude Dieze moet minstens vijfhonderd jaar zijn. Villa De Berenbijt in de verkoop
Brabants Dagblad donderdag 6 mei 1999 (foto)
 
2004

Wim Hagemans

Berenbijt parkeert zijn auto's onder de tuin
Brabants Dagblad donderdag 17 juni 2004
 
Adresboeken
Peperstraat 22
M 1280

Peperstraat F 150 (????)
1865douairière Rigot de Begnins Randwijck (R W baronnesse van) grondeigenaarster
1875mr. H.F.M. van Lanschot (advocaat)
Peperstraat F 147 (1880)
1881mr. H.F.M. van Lanschot (burgemeester dezer gemeente)
1908mr. J.B.W. baron van Hugenpoth (advocaat en procureur)
Peperstraat 22 (1909)
1910mr. J. Baron van Hugenpoth (advocaat en procureur)
1928mr. F.W. Baron van Hugenpoth - mr. J.B.W. Baron van Hugenpoth - J.W.A. Straeten
1943mr. F.W. Baron van Hugenpoth (adv. en proc.) - mr. J.B.W. Baron van Hugenpoth
1999Geert van de Ven
Afbeeldingen
  • 25 augustus 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75, 76-77

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 32

n: vermelding in een voetnoot