afb. Gerard Monté, 6 mei 2004

Pensmarkt 5

St Jan in d'Olie

Huis met gepleisterde halsgevel, 18e eeuw.
Bouwhistorie

St Jan in d'Olie (1603)

Pensmarkt 5

295
Literatuur
BP R 1280 en R 1315 f 20-22v; CB 1520 f 98v; CB 1573 f 110v; M 1479; vSvY III, 528-530; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 295
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Rijksmonument

Pensmarkt 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2011

Marc Brink

Tweetal koopt café In 't Harnasch van Marco Kroon
Brabants Dagblad vrijdag 21 oktober 2011
 
Adresboeken
Pensmarkt 5
Pensmarkt B 2 (????)
1865I. Schiebergen (barbier en winkelier) - L.F. Schiebergen (klerk van den burgerlijken stand)
1875J. Schiebergen (partikulier)
Pensmarkt B 2 (1880)
1881H. van Heeswijk (boekhouder en winkelier)
1908M.S. Harte Jr. (bloemist) - H. Niemann (firma Niemann en Harte) bloemisten
Pensmarkt 5 (1909)
1910M.S. Harte Jr. (bloemist) - H. Niemann (firma Niemann en Harte) bloemisten
1928H.M. Cornelissen
1943W.E. Kwaks (timmerman) - Th.J. van Tintelen (café 'In de Stadswaag')
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 72, 73

n: vermelding in een voetnoot