afb.

Pensmarkt 19

Inde Want of De Gulden Wanne

Bouwhistorie

'inde Want' (1552/3) of 'De Gulden Wanne' (18de eeuw)

Pensmarkt 19

290
Literatuur
ARB I 309 f 57v en f 62r; CB 1520 f 98v; CB 1573 f 100; GZG, I 1887; HT 1553; M 1485; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 290
Gemeentelijk monument

Pensmarkt 17-19 / Markt 44

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt