Poortgebouw

Pelssingel 37

Raadsbesluiten
2005

Gemeentelijke monumentenlijst

Het college heeft een paar correcties doorgevoerd op de gemeentelijke monumentenlijst (van 10 maart 2005). Een aantal gebouwen is toegevoegd en een aantal is van de lijst afgehaald. Toegevoegd zijn: Pelssingel 34 en 37 (poortgebouw), Aartshertogenlaan 25, 27 en 29, Antonius van Alphenstraat 10a, 10b en 10c. Van de lijst zijn afgehaald: Antonius van Alphenstraat 10, Markt 44, Striensestraat 29, Gemaalweg 9.
B&W Besluitenlijst 6 december 2005
 
Adresboeken
37
Pelssingel 37 (1921)
1928A.J.A. van den Bergh
1943wed. J.M. Kuijpers-de Rouw