Papenhulst 23

Sasse van Ysselt

De eerste Heerenkelder en het Vrouwen-gasthuis van Adam van Mierde,
alsmede de daarnaast gestaan hebbende woning, thans No. 23

536
537
538
539
540
541
542
543
Noten
1.Men zie hierover Bijdragen voor de Geschied. van het Bisdom van Haarlem XXXV p. 135 en 137.
2.Zie Reg. no. 227 f. 248 vso.
3.Zie Deel I blz. 29.
4.J. van Oudenhoven l.c. pag. 203.
5.Te voren, n.1. in 1726, was hij aldaar deurwaarder.
6.Hij kreeg in 1739 vergunning om den voorgevel van dit huis 8 9 duimen vooruitspringend te laten. Berichten van den Rentmeester-generaal der Domeinen 1739 f. 229 vso - 231 vso (Rijksarchief te den Bosch.)
7.Hij was met haar gehuwd in 1773.
8.Dr. A.L. Lamers de Rijks Hoogere Burgerschool te 's-Bosch p. 11.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 536-543
Adresboeken
23
Papenhulst F 101 (????)
Papenhulst F 103 (1880)
1881L. van Vugt (concierge aan de R.H.B.S.)
1908P.J. Derulle (overste der broeders) - St. Josephgesticht (arme mannen en jongens)
Papenhulst 23 (1909)
1910P.J. Derulle (overste der broeders) - St.Josephgesticht (arme mannen en jongens)