Papenhulst 21

Sasse van Ysselt

Het huis no. 21

543
544
545
546
547
Noten
1.Taxandria XVIII p. 25 en XIX p. 48.
2.Zie de genealogie der familie van Elmpt in Panken en van Sasse van IJsselt Bergeik blz. 364 en 365, alwaar moet wegvallen wat op blz. 365 onder I achter Henrick en Jan van Elmpt, sub b en c aldaar genoemd, vermeld staat.
3.In Reg. No. 397 f. 114 heet hij Jan Janszn Stoop.
4.Zij huwde later met Joost Melchior Verkuyl.
5.Men zie over zijne familie mr. J. van Doorninck Geslachtkundige aanteekeningen p. 555.
6.Zijne vrouw was, zooals wij reeds zagen, Catharina Adriana Buyster, dochter van Evert en Catharina van Ceulen.
7.Hij was zoon van Theodorus Sopers, lid van den Gemeenteraad te den Bosch en Isabella Maria van Roosmalen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 543-547
Adresboeken
21
Papenhulst F 103 (????)
1865mr. A.J. Korteweg (waarnemend rijks-advokaat en lid der provinciale staten)
1875mr. A.J. Korteweg (rijks-advokaat)
Papenhulst F 105 (1880)
1881mr. A.J. Korteweg (rechter in de arr.-rechtbank)
1908mr. H.J. van Leeuwen en S.W. Holleman (advocaten en procureurs)
Papenhulst 21 (1909)
1910mr. H.J. van Leeuwen (raadsheer in het gerechtshof)