afb. ca 1900

Orthenstraat B 26-27

De Lintmolen

Tussen het Eerste en Tweede straatje van Best stond vroeger een huis dat 'De Lintmolen' heette. De naam ligt voor de hand. De stad telde van oudsher verschillende bedrijven die lint en band fabriceerden. De eerste bezitter van De Lintmolen is Anna Catharina Pappers. Na vele andere eigenaren koopt Piet de Gruyter in 1828 het pand voor 1800 gulden. Graanhandelaar en molenaar Piet de Gruyter installeert er in datzelfde jaar een rosgrutmolen om er boekweit, haver en andere granen te pletten en erwten te splitsen. Die eigen fabrikaat grutterswaren verkoopt hij even verderop in zijn winkel aan de Hoge Steenweg.
F. van Lanschot Bankiers NV
Achter de voorgevel

Geen buren voor Piet

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 januari 1994
Bouwhistorie

'De Lintmolen' (18de eeuw)

Orthenstraat ongenummerd (tussen nr. 7 en nr. 9)

148
149
Literatuur
Boekwijt 1993; CB 1520 f 11; CB 1573 f 11v; M 139; vSvY I, 142-144.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 148-149
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Sasse van Ysselt

De Lintmolen

142
143
144
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1522 wordt vermeld: mansio olim Johannis de Best, dicta 't straetken van Best. In 1530 bezat Arnold van Best Willemszn. een huis in de Orthenstraat te den Bosch (Reg. n° 139 f. 280).
2.Deze als man van Heylwig, dochter van Jan Colen Henrickszn. van Helt, c.s. verkocht in 1590 aan Huybrecht van den Leemputte Henrickszn een huis, staande in de Verwerstraat tegenover de Beurdschestraat.
3.In 1771 werd voor Schepenen van den Bosch een gedeelte in een aldaar staand huis verkocht door Judith van den Oudenhof weduwe van Johannes de Vlieger, zoon van Carel en Agneta Kies (eigenlijk genaamd Kisch). Men zie over deze de Vliegers De Wapenhernut 1909 p. 62 en vlgd.
4.Dit was het gevolg van den invoer hier te lande van goedkooper band uit Elberfeld.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 142-144
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Geen buren voor Piet
Brabants Dagblad donderdag 13 januari 1994 (foto)