afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 juni 2012

Orthenstraat 87-85

Hoekpand

Adresboeken
87
Ortheneinde C 355 (????)
1865H. Duijts (tapper)
Ortheneinde C 384 (1880)
1881W. Boeren (mr. kleermaker)
1908H. van der Heijden (particulier) - H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
Orthenstraat 87 (1909)
1910H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
1928H. van der Heijden
1943C.C.A. Janssens (koopman) - S.A. Massa (winkelbediende wijnhandel)
85
Ortheneinde C 384a (????)
Orthenstraat 85 (1909)
1910H. van der Heijden (particulier)
1923Johannes A.L. van der Aa (zonder)
1928J.A.L. van der Aa