afb. Gerard Monté, 26 mei 2001

Orthenstraat 77-75

Dit pand dateert van kort na 1900. Op die plek was voorheen het slachthuis gevestigd dat in 1908 naar de Zuid-Willemsvaart verhuisde. Het pand veranderde in brandweergarage toen er een volwaardig slachthuis op de Zuid-Willemsvaart kwam (voormalige boterfabriek).
Bastion Oranje
Mosmans

Ortheneinde

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Adresboeken
77
Orthenstraat C ongen. (????)
Orthenstraat 77 (1909)
1928Brandweerkazerne
75
Orthenstraat C 359 (????)
1865P.I. van Oort (ontvanger der plaatselijke belasting voor het gemaal, wijn, bier en azijn)
1875J.J. Barkers (adj.-commies ter stadssecret.)
Orthenstraat C 388 (1880)
1908W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
Orthenstraat 75 (1909)
1910W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
1928B.H. Mulder
1943F. Schwartz (techniker bij de reiniging) - J.W.A. Schwartz (kantoorbed.)