afb. Eduard Sanders, ca 1915

Orthenstraat 7

De Gulden Bodem

Het Steeghuis is een moderne benaming voor het achterhuis van het pand De Gulden Bodem, Orthenstraat 7. In 1596 stond het als 'hooghuys' omschreven. In de 17e eeuw woont er Margriet van Esch, in de 18e eeuw Adriaan van Orthen, een advocaat. Diens niet onbemiddelde weduwe doet in 1746 mee aan een project om het erf achter buurhuis De Lintmolen tot aan de Dieze vol te bouwen met huurhuisjes. Kleine eenkamerwoningen zijn het, voor eenvoudige mensen met beroepen als kramer, mandenmaker, brandersknecht, bierdrager, kleermaker, hoedenmaker, kantwerkster, naaister, garentwijndersknecht of stoker. Onder de latere bezitters van deze huurhuisjes komen overigens we overigens nog een bekende naam tegen, die van de brouwer Lambert van Roosmalen (van de Gulden Brouwkuip).
De blauwe sluitsteen in de boog boven het raam in Het Eerste Straatje van Best vermeldt het jaartal 1831. Dat markeert de verbouwing van het Steeghuis, die Van Miert als nieuwe eigenaar liet uitvoeren. Wat nu een groot raam is, moet in die tijd een deur geweest zijn, waardoor karren en wagens in en uit reden. Een bouwkundige aanwijzing daarvoor ligt in het pand: de vloer ligt een stukje lager. Bij de restauratie van De Gulden Hopsack in 1973 is Het Steeghuis (huidige naam 'Achter 't Glas') ontpleisterd, zodat de bakstenen muren weer zichtbaar werden. Het pand is ook van binnen zoveel mogelijk in authentieke stijl gerestaureerd.
F. van Lanschot Bankiers NV
Bouwhistorie

'De Gulden Bodem' (1596)

Orthenstraat 7

147
148
Literatuur
CB 1520 f 11; CB 1573 f 12; PG 435; M 140.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 147-148
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Artikelen
2015

Eerste woningen klaar in kantoren Van Lanschot

De eerste twee woningen in de voormalige kantoren van Van Lanschot die tot appartementen worden verbouwd, zijn opgeleverd.
Paul Roovers | Brabants Dagblad zaterdag 28 november 2015 | 6
 
Adresboeken
Orthenstraat 7
Orthenstraat C 400 (????)
1875gez. Waleson (in modes)
Orthenstraat C 425 (1880)
1881J.C. Waleson (in modes)
1905W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
1908W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
Orthenstraat 7 (1909)
1910W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren timmerm. aann.)
1928W.Th. Claessen