Orthenstraat 6

De Hooge Stoep

Bouwhistorie

'De Hooge Stoep'

Orthenstraat 4 en Orthenstraat 6 (steegje)

467
Literatuur
ANJ 4 en 5 (1432); CB 1520 f4v; CB 1573 f 2; I 1603; M 72; Z 1505/'6.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 467
Mosmans

Ortheneinde

25
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 25
Adresboeken
6
M 72

Orthenstraat B 76 (????)
1865G. Kraanwinkel (particulier) - J. P. Leijendekker (candidaat-notaris)
1875A.J. Siepkens (koetsier) - J.H. Tamson (winkelier in dekens)
Orthenstraat B 76a (1880)
1881G. Lammerschop (leeraar gymnasium)
1908H. Holland (1e Luit. Adj. Inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
Orthenstraat 6 (1909)
1910Garjeanne (2e luit. inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
1923Franciscus J. Assmann (schoenwinkelier)
1928F.J. Assmann - echtg. Th.J. Tromp
1943F.J. Assmann (schoenmaker)