afb.

Orthenstraat 57-57a

De Pluim

Gemeentelijk monument

Orthenstraat 57- 57a

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Adresboeken
57
M 118-119

Ortheneinde C 371 (????)
1865P.M. Claessen (molenmaker)
1875wed. W. Verhees (mr. huisschilder)
Ortheneinde C 398 (1880)
1908wed. L. Chapel - W. Hagemans (banketbakker)
Orthenstraat 57 (1909)
1910wed. L. Chapel - Gez. Hagemans (in manufacturen)
1923Henricus J.Th. Chapel (onderwijzer) - Petronella Ma. Chapel (onderwijzeres) - wed. Lambertus Chapel (zonder)
1928wed. L. Chapel - mej. B.P.M. van Raamsdonk
1943B.P.M. van Raamsdonk (winkelierster) - P.A.M. van Raamsdonk (winkelierster)
57a
Orthenstraat C 397 (????)
Orthenstraat 57a (1909)
1928wed. A.J. Pompe
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 74

n: vermelding in een voetnoot