afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Orthenstraat 39

Bouwhistorie

Orthenstraat 39

155
Literatuur
CB 1520 f 9v; CB 1573 f 10v; vSvY I, 108-109.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 155
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met gepleisterde lijstgevel met pui XIXB met kroonlijst. Op de verdieping twee 6-ruits schuiframen. Balklagen en kap XIXB. Achterhuis, gelegen aan de Kloostergang, grotendeels ingebouwd in latere aanbouwsels. Moer- en kinderbintenbalklagen met sleutelstukken XV of XVI. Kap verwijderd XIXA.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Afbeeldingen

ca 1980
     
Adresboeken
39
Orthenstraat C 383 (????)
1865B.J. Brouwers (gepensionneerd ambtenaar der provinciale griffie van Noordbrabant)
Orthenstraat C 409 (1880)
1881L.A. Lautenslager (klerk ter secretarie) - H. Verkuijlen (mr. broodbakker)
1908wed. J. Croels - C. Hiebring (agent van politie) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
Orthenstraat 39 (1909)
1910M. van Eck (agent van politie) - L. van Esch (sigarenmaker) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
1928C. Wellens
1943C. Wellens (werktuigkundige)
1985Galerie Quant