afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Orthenstraat 35-33

Het Kalkschip

Bouwhistorie

'Het Kalkschip'

Orthenstraat 33-35

154
Literatuur
CB 1520 f 9v; CB 1573 f 10v; M 129; vSvY I, 109; Z 1502/'3 f 62.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 154
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige lijstgevel XIXB, van schoon metselwerk, twee deuren, waarvan de linker toegang heeft tot de momenteel overbouwde Kloostergang. Enkelvoudige balklagen XIXB, kap met eikenhouten dekbalkjukken met krommers en gekraste telmerken XVI. Onderste gedeelte van de kap beschoten met staand dakbeschot, daarboven eiken- en dennen sporen.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
35
M 129

Orthenstraat C 386 (????)
1865wed. C. van der Veer (fabrijkante voor lampenkousjes)
1875P.P.J. Lignac (1e luitenant eerste bataillon) - wed. C.N. van der Veer (fabriekante voor lampenkousjes enz.)
Orthenstraat C 411 (1880)
1881J.M. van der Veer (fabriek in lampenkousjes, enz.)
1893J.M. van der Veer (fabrikant)
1908J.M. van der Veer (firma N. v.d. Veer) stoombandfabr.
Orthenstraat 35 (1909)
1910J.M. van der Veer (firma C.N. v.d. Veer) stoombandfabr.
1928J.H. van Hoof - fa. C.N. v.d. Veer
1943J.H. van Asperen (isoleerder-monteur) - A.C.M. Krijger (dekbladvochter) - J.W. van Rossum - C.N. v.d. Veer (band- en koordfabriek)
Vervallen juli 1981 (1981)
33
Orthenstraat C 387 (????)
1865W. Verhees (mr. huisschilder) - L. de Vos (koopman in lakens)
1875F. Belderbos (coupeur) - L. Murk (mr. timmerman)
Orthenstraat C 412 (1880)
1881H. van Tour (mr. huisschilder)
1908V. van Son (mr. timmerman)
Orthenstraat 33 (1909)
1910W. van Son (mr. timmerman)
Vervallen (19??)
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 74

n: vermelding in een voetnoot