afb. ca 1980

Orthenstraat 27

Het Koppel Paarden

Bouwhistorie

'Het Koppel Paarden'

Orthenstraat 27

153
Literatuur
CB 1520 f 10; CB 1573 f 10v; M 131; vSvY I, 111, noot 1, 112.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 153
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Adresboeken
Orthenstraat 27
M 131

Orthenstraat C 388 (????)
1865D. Strang (winkelier in komeneischwaren en tapper)
1875B.F. Fens (winkelier en tapper)
Orthenstraat C 413 (1880)
1881B.F. Fens (winkelier en tapper)
1905Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
1908Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
Orthenstraat 27 (1909)
1910Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur)
1928F.J.A. Suurs
1943F.J.A. Suurs (heerenkapper)