afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Orthenstraat 15

De Brandijzers

Bouwhistorie

'Int Brandyser'

Orthenstraat 15

150
151
Literatuur
CB 1520 f 10; CB 1573 f 11; M 135.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 150-151
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Artikelen
1989

Redactie

Orthenstraat 15 en 17
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 35
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met trapgevel met rechte afdekstenen en tympaanbekroning op de bovenste trap XVIIA. De gevel van ijsselsteentjes in 1962 hersteld. Pui XIXA. Achtertuitgevel in gele baksteen met rode vlechtingen. Moer- en klinkerbinten balklagen, kap met eiken dekbalkjukken, restant eikenhouten spiltrap XVIIA. Achterhuis met dekbalkjuk waaronder dichtgestorte kelder.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Orthenstraat 15
M 135

Orthenstraat C 393 (????)
1865J. van Heck (vrachtrijder) - J. van Immesen (mr. smid)
1875Gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
Orthenstraat C 418 (1880)
1881gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
1908Gez. v.d. Elst (modisten)
Orthenstraat 15 (1909)
1910C. v.d. Elst (modiste) - C. van der Elst
1928A.J. van Delft
1943K.W. van Mil (lijstenmaker)
Vervallen (1954)
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 197

n: vermelding in een voetnoot