Orthenstraat 38

De Orthenbinnenpoort stond in den eersten ringmuur der stad tusschen de tegenwoordige huizen Orthenstraat Nos 40 en 38 eenerzijds en 45 en 43 anderdzijds.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 119
Mosmans

Ortheneinde

25
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 25-26
Adresboeken
38
M 85-86

Orthenstraat B 88 (????)
1865B. van Andel (koopman in granen)
1875B. van Andel (koopman in granen)
Orthenstraat B 88 (1880)
1881B. van Andel (koopman in granen)
1908B. v.d. Berg - J. Reuzelaars (behangerij en stoffeerderij)
Orthenstraat 38 (1909)
1910B. van den Berg - J. Reuselaars (behangerij en stoffeerderij) - mej. J. van Thiel (onderwijzeres)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)