Orthenstraat 24-26

De Buekentopspoort

Bouwhistorie

'De Buekentopspoort' (16de eeuw) en 'De Groene Grutmolen'

Orthenstraat 24-26 en Orthenstraat 28

470
Literatuur
CB 1520 f 4; CB 1573 f 2v; M 79 en 80.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 470
Mosmans

Ortheneinde

25
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 25
Vermelding
1672

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Akte van verklaring voor schepenen van 's-Hertogenbosch door de erfgenamen van Aert Dircx van Wel, dat Geraert Dircx van Wel als executeur-testamentair aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat een huis en "gijsel huysinge" genaamd Beukentopspoort in de Orthenstraat in gemeenschappelijk bezit blijft t.b.v. de executeur.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1735

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Stukken betreffende de overdracht door Eleonora Sopers, geestelijke dochter, van een gedeelte van het huis en erf, genaamd Buckentopspoorte, in de Orthenstraat te 's-Hertogenbosch en onroerende goederen te Empel en Esch.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Orthenstraat 24
Orthenstraat B 82 (????)
1865T. Beaudoux (tinnengieter) - Gez. Stengels (naaister)
1875H.C. Kerstel (tapper)
Orthenstraat B 82 (1880)
1881H.C. Kerstel (tapper)
1908H. van Haaren (bierbottelaar) - A. Kuijpers (klerk)
Orthenstraat 24 (1909)
1910wed. H. van Haaren (tapperij)
1928H. Leijsen
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)
Orthenstraat 26
Orthenstraat B 82a (????)
1875M. Steenbergen (partikulier)
Orthenstraat 26 (1909)
1910S. Gieliam - C. Gips (reiziger) - D. de Vries (assistent apotheker)
1923Gerardus A.H. van Appeven (houtdraaier)
1928J.H. Jordens
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)