Orthenstraat 14-16

Strickepoort

Bouwhistorie

'Strickepoort'

Orthenstraat 14 en 16 (links)

468
469
Literatuur
CB 1520 f 4v; CB 1573 f 2; M 75 en 76; R 1507/'8; van Heurn ca. 1780; vSvY I, 136-142; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 468-469
Mosmans

Ortheneinde

25
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 25
Stadsrekeningen
1622

Kapittel 10

Het groot gasthuis gedeeltelijk, de huizingen de Moriaan, de Strikkepoort en Antonie de maalders huis, tot Barakken voor 100 tot de bezetting der Stad nieuwe ingekomen soldaten, ingerigt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1302-1303
 
Adresboeken
Orthenstraat 14
Orthenstraat B 211 (????)
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79 (????)
1865H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - mr. R. Twiss (L.r. officier van justitie)
1875H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.A.H. van der Ven (onderw. aan de koninkl. school voor nuttige en beeldende kunsten, photografist)
Orthenstraat B 79 (1880)
1881H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt, steenhouwer en bouwmeester) - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.H.A. van der Ven (kunstschilder en leeraar aan de koninklijke school)
1908P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor) - J. Maas (machinist)
Orthenstraat 14 (1909)
1910J. Maas (machinist)
1943P. de Gruijter en Z. (N.V. Kon. Industrie en Handelmij.)
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)
Orthenstraat 16
Orthenstraat B 210 (????)
1822Lamberdina Theresia Someren ()
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79a (????)
Orthenstraat 16 (1909)
1910P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor)
1928P. de Gruijter en Zn.
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 136

n: vermelding in een voetnoot