afb.

Orthen 63

Gemeentelijk monument

Orthen 63

2
3
4
5
7
Literatuur
Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008; Verhees, E. & Vos, A., Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005; Vredenberg, J., ‘Trotse Kastelen en Lichtende Hallen’. Architectuur van electriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960, Nijmegen/ Utrecht 2003 (Nijmeegse Kunsthistorische Studies, deel XI).
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
63
Orthen K ongen. (1908)
Orthen 63 (????)
1928R.K. Kerk