afb.

Pand

Van Noremborghstraat 16

Gemeentelijk monument

De Muntel : Van Noremborghstraat 14-20

1
2
3
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Raadsbesluiten
2005

Gemeentelijk monument

Het college heeft besloten om het pand aan de Van Noremborghstraat 16 aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege de monumentale waarde van het pand.
B&W Besluitenlijst 5 april 2005
 
Adresboeken
Van Noremborghstraat 16
Van Noremborghstraat 16 (1921)
1943J. Jager (onderwijzer)