afb. M. Bimmel en A.G. Oldenmenger, 27 mei 2004

Nieuwstraat 41-33

bouwjaar: ca. 1910
verbouwingen: XXd, 2004
oorspronkelijke functie: woningen
huidige functie: woningen

Bossche monumenten

Ontworpen in Jugendstil

door Ed Hupkens

'n Lutske Brabants, zondag 18 december 2022
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 33-41

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Adresboeken
Nieuwstraat 35
1e Nieuwstraat C 80 (????)
1865H.W.J. van Gulick (fabrijk. in garen en lint)
1875H.W.J. van Gulick (partikulier)
1e Nieuwstraat C 80 (1880)
1881H.W.J. van Gulick (partikulier) - mej. E. van Gulick (partikuliere) - mej. J. van Gulick (partikuliere) - mej. M. van Gulick (partikuliere)
Nieuwstraat C 80 (????)
1908Mgr. A.F. Diepen (rector)
Nieuwstraat 35 (1909)
1910M.F. Dekkers (conrector der Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. onderwijzers) - mgr. A.F. Diepen (rector, directeur der Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. onderwijzers)
1923Petrus Goorts (rector Biss. Kweekschool)
1928P. Goorts - L.J. de Rooij
1943A.G.H. van Gerwen (rector Bissch. Kweekschool) - F.V.H. Meulemans (kap. conrector Bissch. Kweeksch. godsdienstleeraar R.K. Lycea)
Nieuwstraat 33
1e Nieuwstraat C 81 (????)
1865W. Hartjens (mr. timmermans)
1e Nieuwstraat C 81 (1880)
1881J.T. Sopers (gemeente-ontvanger en cand.-not.)
Nieuwstraat C 81 (????)
1908J.Th. Sopers (gemeente-ontvanger, voorz. v.h. waterschap 'Boschveld en May')
Nieuwstraat 33 (1909)
1910J.J.P.F.M. Sopers (student) - J.Th. Sopers (gemeente-ontvanger, voorz. v.h. waterschap 'Boschveld en May')
1928wed. J.Th. Sopers
1943wed. M.L. Tilman-Rouppe van der Voort